خشکشویی آنلاین شرعی

اولین خشکشویی آنلاین در استان یزد

شعبه مرکزی: یزد صفاییه خیابان عدالت حدفاصل کوچه ۱۲و۱۴

شعبه دو: خیابان سلمان شمالی بسمت امیرچقماق جنب کوچه ۵۱/۲

طراحی از کانون آثار ماندگار