راه های ارتباطی

آدرس شعبه مرکزی

یزد: صفاییه خ عدالت حدفاصل کوچه ۱۲و۱۴

آدرس شعبه دو

یزد: خیابان سلمان شمالی بسمت امیرچقماق جنب کوچه ۵۱/۲

تلفن شعبه مرکزی

03538288888
09132516155

تلفن شعبه دوم

03536292629