درود به شما ...

از اینکه در نظرسنجی خشکشویی شرعی، اولین خشکشویی آنلاین در یزد شرکت کردید، متشکریم.